بسیج اهدا کنندگان
بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
بسیج اهدا کنندگان
     

 

  مسئول: سیده طاهره هاشم ابادی ، آدرس پست الکترونیکی:info@skbtc.ir

 

 

بسیج اهداکنندگان

همه روزه در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده های خونی نیاز پیدا می کنند ، بطوریکه تخمین زده می شود از هر سه نفر مردم دنیا یک نفر در طول زندگی به تزریق خون و فرآوده های آن نیاز پیدا می کند . به همین دلیل انتخاب سالمترین اهداءکنندگان ,جذب، حفظ ونگهداری آنها به منظور سازماندهی وتامین خون از سالمترین اقشار جامعه به یکی از حساسترین وظایف ومسئولیتهای سازمانهای مسئول درامر انتقال خون تبدیل شده است . بخش بسیج اهداءکنندگان درراستای نیل به این هدف عمده فعالیتهای زیر را انجام می دهد:
برداشتن گامهای اولیه در برقراری وایجاد یک برنامه ارتباطی ، سازماندهی ،جمع آوری اطلاعات وبرنامه ریزی جهت اهداءکنندگان سالم .
پیش بینی وفراهم کردن ایده ها جهت آموزش،جذب ونگهداری اهداءکنندگان خون سالم
بررسی وضع موجود استان از لحاظ اطلاع از آمار خونگیری ، خون مصرفی ،میزان اهداءمستمر،بار اول
آموزش جامعه با تشکیل جلسات سخنرانی پیرامون نیاز جامعه به خون سالم ، مزایای اهدای خون
ساماندهی اهداءکنندگان مستمر از طریق تشکیل پرونده ،صدور کارت

فراخوانی اهداءکنندگان مستمر در فواصل زمانی منظم ودر مواقع اضطراری
قدردانی از اهداءکنندگان مستمر بوسیله ارسال کارت تبریک ویا دعوت از آنها درمر
اسم وهمایش های ویژه

 

 

آخرین بروز رسانی : 1395/01/31 10:25:16  تعداد مشاهده : 19136  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS