بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
روتین
     

آزمایشگاه روتین

پست الکترونیک:lab@skbtc.ir

مسئول بخش:معصومه اسدی فرد

 

 

 

2پیلوت یکی درب بنفش (پیلوت روتین) و دیگری ژل دار (آنتی ژن) که در حین خون گیری گرفته شده پس از پایان کار به آزمایشگاه ارسال می شود.

 

آزمایشهایی که روی خون های اهدایی انجام می شود شامل :

1-      تعیین گروه خونی و RH 

2-      آزمایشات الایزا شامل HBS Ag، Anti HTLV-1، HIV Ag/Ab، Anti HCV

3-      RPR

 

 

گروه خونی و RH:

تعیین گروه خون و RH به دو روش مستقیم و معکوس توسط دو فرد بصورت جداگانه انجام شده و بعد از تطابق وارد نگاره(نرم افزار سازمان انتقال خون ایران) می شود. از پیلوت های روتین برای روش مستقیم و از پیلوت های آنتی ژن بعد از انجام آزمایشات الایزا و RPR  برای روش معکوس استفاده می شود. در صورت عدم تطابق اهدا کننده فراخوان شده و نمونه مجدد گرفته شده و آزمایشات مربوط به گروه خون بر روی نمونه مجدد انجام می شوند.

آزمایشات الایزا:

آزمایشات الایزا توسط دستگاه اتوماسیون Davinci  (داوینچی) ساخت کشور فرانسه انجام می شود .ابتدا پیلوت های آنتی ژن برای 10دقیقه سانتریفوژ و پس از لخته گیری جهت انجام آزمایشات آماده می شوند. نمونه ها و معرف ها و محلول ها توسط اپراتور برای دستگاه تعریف می شود.در پایان جوابها وارد سیستم می شوند.نمونه های مثبت برای تایید به همراه کورد (حاوی بخشی از خون کیسه خون ) به آزمایشگاه کنترل کیفی ارسال می شود

 

RPR:

بعد از انجام آزمایشات الایزا آزمایش RPR بر روی پیلوت های آنتی ژن انجام و نتایج بهد سیستم منتقل می شود نمونه های مثبت جهت تایید نهایی به آزمایشگاه کنترل کیفی ارسال می شوند

 

آخرین بروز رسانی : 1391/11/09 10:16:15  تعداد مشاهده : 8197  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS